Mažoji bendrija

Mažoji bendrija yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Nariai savo turtu neatsako už neįvykdytas mažosios bendrijos prievoles, nepasisekus verslui nariai rizikuoja tik savo įnašu.

Mažąją bendriją gali steigti nuo vieno iki dešimties fizinių asmenų (steigėju negali būti juridinis asmuo). Mažoji bendrija gali vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą veiklą.

Mažojoje bendrijoje  nereikalaujama turėti minimalų įstatinį kapitalą, tačiau mažosios bendrijos nariai gali mokėti įnašus (jų dydis ir mokėjimo tvarka nustatomi narių susirinkime), o mažosios bendrijos pelnas skirstomas proporcingai nario įnašo dydžiui (galima numatyti ir kitokią pelno skirstymo tvarką).