Individuali įmonė

Individuali įmonė (IĮ) yra neribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad už IĮ neįvykdytas prievoles savininkas atsako savo turtu. IĮ steigėju ir savininku gali būti tik vienas fizinis asmuo, kuris negali būti kitos IĮ savininku.

IĮ steigimas rekomenduojamas nerizikingoms veiklos rūšims. Nesėkmės atveju, IĮ savininkas turės asmeniškai atsakyti už neįvykdytus IĮ įsipareigojimus. Įmonei įsteigti nereikalingas pradinis kapitalas.

Savo įmonėje savininkas gali dirbti vienas, nesudarant darbo sutarties, todėl reikia mokėti mažesnius mokesčius. Esant poreikiui galima įdarbinti ir kitus asmenis.